Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Stop nadwrażliwości sensorycznej w VR

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Stop nadwrażliwości sensorycznej w VR

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. „Stop nadwrażliwości sensorycznej w VR„ jest metodą pracy z dziećmi, która oparta jest o wypracowane podczas innowacji narzędzie, aplikację VR pn. Sensorek. Aplikacja jest kompatybilna z systemem android w formacie „apk” i wykorzystuje środowisko Wirtualnej Rzeczywistości do terapii zaburzeń sensorycznych u dzieci ze spektrum autyzmu. Innowacja społeczna jest udoskonaleniem istniejących metod leczenia nadwrażliwości sensorycznej (słuchowej i wzrokowej), która polega na implementacji do tradycyjnych terapii, rozwiązania opartego na Wirtualnej Rzeczywistości. Dzięki aplikacji dzieci doświadczające nadwrażliwości sensorycznej ćwiczą w Wirtualnej Rzeczywistości potencjalne sytuacje stresowe, których mogą doświadczyć w: 1. pokoju w domu z elementami powodującymi nadwrażliwość sensoryczną, 2. ulicy z elementami powodującymi nadwrażliwość sensoryczną.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Odbiorcami rozwiązania są:

· Dzieci z różnym spektrum autyzmu (grupa wiekowa do 17 roku życia)

· Autyzm wczesnodziecięcy – inaczej autyzm głęboki albo zespół Kannera.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Użytkownicy bezpośredni, którzy mogą wdrożyć innowacje: 1. Nauczyciele szkół specjalnych dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci autystycznych) 2. Terapeuci organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo wsparciem dla dzieci z autyzmem oraz terapeuci ośrodków specjalizujących się w terapii dzieci z autyzmem 3. Rodzice/opiekunowie prawni odbiorców bezpośrednich.

Ze względu na wysoki potencjał rozwojowy innowacji, poniżej wskazano możliwość wykorzystania rozwiązania przez przykładowych użytkowników: 1. jednostki zaliczane do publicznej i prywatnej służby zdrowia o różnym profilu medycznym 2. publiczne i prywatne ośrodki terapeutyczne o rożnym profilu działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 3. placówki rehabilitacyjne 4. inne jednostki pokrewne

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna TKK z Łodzi.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij