Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

O nas

Inkubator Innowacji Społecznych tworzą Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych realizujemy Projekt pn. "INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności", wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Od wielu lat wspieramy działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, z ograniczoną percepcją i mobilnością.

Inkubator Innowacji Społecznych to miejsce, gdzie osoby/podmioty mające pomysł na innowacje społeczne mogą skorzystać ze wsparcia eksperckiego podczas:

  • opracowywania pomysłów
  • testowania pomysłów
  • wdrażania pomysłów oraz mogą starać się o wsparcie finansowe na ich realizację.

Inkubator Innowacji Społecznych funkcjonuje w ramach Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i ma na celu realizację działań poprawiających jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością.

 

 

 

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij