Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Wypoczynek bez barier – wędkarstwo bez barier

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Wypoczynek bez barier – wędkarstwo bez barier

  1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. „Wypoczynek bez barier – wędkarstwo bez barier” to model bezpiecznego, oznakowanego miejsca do samodzielnego realizowania pasji wędkarskiej przez osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej percepcji i/lub mobilności (OS/ON).

Model obejmuje posadowienie platformy wędkarskiej na odpowiednim terenie wraz z parkingiem dla osób niepełnosprawnych oraz utwardzonym podjazdem. Zgodnie z projektem platforma jest wyposażona w barierki zapewniające bezpieczeństwo oraz uchwyty na sprzęt. Model dopełnia strona internetowa z systemem rezerwacyjnym, umożliwiająca zdalne rezerwowanie terminu korzystania z platformy wędkarskiej.

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Rozwiązanie stanowiące przedmiot innowacji społecznej, tj. stanowisko wędkarskie wraz z systemem rezerwacji jest adresowane do osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów o ograniczonej percepcji i/lub mobilności – stanowiących grupę wędkarzy lub grupę osób chcących spróbować swoich sił w ramach tego hobby.

Pośrednią grupę odbiorców stanowi Polski Związek Wędkarski oraz regionalne i lokalne koła wędkarskie, planujące wprowadzenie usprawnień dla własnych członków lub rozszerzenie składu członkowskiego o osoby, które dotychczas nie mogły praktykować wędkarstwa z powodu swoich dysfunkcji i braku odpowiedniej infrastruktury.

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Wdrażanie innowacji społecznej, z uwagi na jej specyfikę, może być realizowane przez podmioty sformalizowane, związane lub współpracujące z Polskim Związkiem Wędkarskim lub kołami wędkarskimi.

Do podmiotów wdrażających innowację w opisanym wyżej zakresie, można zaliczyć przede wszystkim:

  • stowarzyszenia i fundacje,
  • podmioty komercyjne,
  • podmioty i jednostki organizacyjne JST.
  1. Autor innowacji:

Autorem innowacji jest Fundacja EDUMOCNI z Tarnowa.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij