Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Kapsuła czasu – recepta na samotność

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Kapsuła czasu – recepta na samotność

  1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. ”Kapsuła czasu recepta na samotność” to nowatorski model aktywizacji i poprawy dostępności do informacji i wiedzy dotyczącej nowych trendów zdrowego żywienia oraz umiejętności cyfrowych dla osób z ograniczoną mobilnością lub/i percepcją (OS). Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie metodyki współpracy OS z młodzieżą szkolną, która wciela się w szkoleniowców/trenerów prowadzących warsztaty dla OS. Uzupełnieniem tego modelu jest stworzenie dedykowanego miejsca - Kapsuły czasu, gdzie OS mogą spotykać się i uczestniczyć w różnych aktywnościach. Samo miejsce zostało tak przygotowane, by zapewnić dostępność do niego OS, pomieszczenie jest wyposażone w meble dostosowane do potrzeb tych osób. Ponadto znajdują się w nim pamiątki (np. zdjęcia) przekazane przez OS, które związane są z historią i kulturą miejsca zamieszkania tych osób.

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna pn. „Kapsuła czasu - recepta na samotność” kierowana jest do osób starszych o ograniczonej mobilności i/lub percepcji, które ze względu na swoje ograniczenia i bariery, a często i miejsce zamieszkania, nie mają dostępu do dedykowanych dla siebie informacji poprawiających ich jakość życia oraz edukacji w zakresie możliwości i narzędzi niwelujących ograniczenia i bariery.

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja społeczna może być wdrażana przez szkołę, ośrodki pomocy społecznej, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, organizacje pozarządowe, lokalne społeczności, samorządy i ich jednostki. Grupami współpracującymi mogą być także:

  • domy kultury,
  • organizacje zrzeszające młodzież szkolną,
  • grupy nieformalne młodzieży w lokalnych społecznościach, itp.
  1. Autor innowacji:

Innowacja społeczna została wypracowana przez Szkołę Podstawową im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij