Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Akademia Mobilnych Zdolności

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

 

Akademia Mobilnych Zdolności

 

2. Krótki opis innowacji:

 

Innowacja społeczna to aplikacja na telefon pn. „Akademia Mobilnych Zdolności”, która stanowi wsparcie dla osób z niepełnosprawnością układu ruchu, wzroku, słuchu i mowy oraz osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością w zakresie integracji na rynku pracy.

Aplikacja pomaga przygotować się do pełnienia obowiązków na stanowiskach telemarketera (osoba odpowiedzialna za kontakt telefoniczny z klientem) i copywritera (osoba odpowiedzialna za tworzenie treści) z uwzględnieniem pracy zdalnej.

Użytkownik po wyborze ścieżki (telemarketing/copywriting) przechodzi przez ciekawe i graficznie dostosowane materiały dotyczące zasad pracy zdalnej, aspektów pracy w zespole, organizacji pracy w domu, umiejętności sprzedaży i umiejętności pisania tekstów. Po ukończeniu części szkoleniowej użytkownik może sprawdzić wiedzę i umiejętności poprzez udział w interaktywnej grze. Aplikacja zawiera przykładowe oferty pracy dopasowane do profilu osób pracujących na stanowiskach telemarketera i copywritera.

 

 

 

 

 

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

 

Innowacja jest adresowana do:

1. osób zależnych z niepełnosprawnościami układu ruchu oraz niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i mowy w stopniu umiarkowanym, które ze względu na dolegliwości, nie mogą wykonywać pracy zarobkowej lub mogą ją wykonywać w znacznie ograniczonym zakresie,

2. osób starszych o ograniczonej percepcji i/lub mobilności, które z uwagi na dolegliwości nie mogą wykonywać pracy zarobkowej lub mogą ją wykonywać w znacznie ograniczonym zakresie,

3. opiekunów osób zależnych, które mogą zainteresować swoich podopiecznych

 

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Użytkownikami innowacji mogą być:

  • Zakłady Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
  • Biura Karier przy uczelniach wyższych,
  • Biura Osób Niepełnosprawnych przy uczelniach wyższych,
  • Domy Seniora,
  • Domy Dziennego Pobytu,
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku,
  • Inne podmioty i środowiska, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze z ograniczeniami.

 

5. Autor innowacji:

Autorami pomysłu są Jarosław Kawecki i Robert Kawecki.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij