Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Gra edukacyjna dla osób z zaburzeniami psychicznymi - „Zagraj z nami emocjami”

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Gra edukacyjna dla osób z zaburzeniami psychicznymi - „Zagraj z nami emocjami”

 

2. Krótki opis innowacji:

 

Innowacja to gra planszowa pn. „Zagraj z nami emocjami”, która  została opracowana jako narzędzie wspomagające metody terapeutyczne, służące do pracy z osobami po kryzysach psychicznych, trenujących umiejętności społeczne.

 

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

 

Pomysł adresowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi – ze zdiagnozowaną schizofrenią, będących w wieku i kondycji psychicznej, pozwalających na zrozumienie przeczytanych zasad gry. Gra może być używana przez osoby będące uczestnikami ośrodków wsparcia.

Grupa docelowa została zawężona do osób ze zdiagnozowaną schizofrenią, choć wykorzystanie gry może być znacznie szersze.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Gra stanowi proste i efektywne narzędzie o szerokim spektrum dostępności i możliwości wykorzystania niezależnie od miejsca i czasu.

Innowacja może być wdrażana w instytucjach świadczących wsparcie i pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym m.in. na oddziałach psychiatrycznych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, w środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej, klubach samopomocy. Bez modyfikacji można ją również wykorzystać w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Autor innowacji:

Autorkami pomysłu są: Marta Skórska i Monika Skowron.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij