Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Pełny hotel

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Pełny hotel

  1. Krótki opis innowacji:

Innowacja to gra pn. „Pełny hotel” dedykowana osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jej celem jest zwiększenie kompetencji i wiedzy osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze korzystania z szeroko rozumianych usług bazy noclegowej i zawiera różnego rodzaju zadania, opis sytuacji i pytania, które pojawiają się podczas przeszukiwania bazy noclegowej danego miasta, wyboru miejsca noclegowego, meldowania się, pobytu oraz wymeldowania. Gra planszowa to narzędzie, które dzięki wzmocnieniu poczucia sprawstwa u osób z niepełnosprawnością intelektualną ułatwi im dostęp do przestrzeni usług „noclegowych”. Gra to zarówno pytania, jak i zadania do wykonania w realnej przestrzeni dotyczące takich obiektów, jak hotel, hostel, camping, schronisko górskie, pensjonat, domki letniskowe).

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Grupa docelowa to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które mają trudności z przyswajaniem nowej wiedzy i umiejętności. Wiele działań i rozwiązań jest wdrożonych/wdrażanych na rzecz lepszego, bardziej dostępnego zorganizowania szeroko pojętej rzeczywistości. 

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowację społeczną mogą wdrażać podmioty prowadzące działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, świetlice socjoterapeutyczne, Domy dla dzieci, placówki specjalistyczno- terapeutyczne, fundacje itp., a także rodziny i bliskie otoczenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

  1. Autor innowacji:

Autorkami pomysłu są Sylwia Ciszewska, Marta Wiśniewska-Żygo.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij