Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Szkoły przyszpitalne - nauczanie języka angielskiego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem elementów multisensoryki.

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Szkoły przyszpitalne - nauczanie języka angielskiego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem elementów multisensoryki.

  1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna polega na udostępnieniu nowatorskiego poradnika z metodami nauki języka angielskiego skierowanymi do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnością ruchową, uczących się w szkołach przyszpitalnych. Innowacja obejmuje wykorzystanie znanych i powszechnie stosowanych metod oraz technik nauczania języka angielskiego, tj. metodę multisensoryczną w nauczaniu języka angielskiego, koncepcję inteligencji wielorakich Gardnera oraz techniki dramy z własnoręcznie stworzoną pacynką. Innowacyjnością jest połączenie tych metod i stworzenie podejścia relaksacyjno-manualnego w zakresie nauczania języka angielskiego, które jest dedykowane uczniom szkół przyszpitalnych..

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Bezpośrednią grupą adresatów innowacji są uczniowie szkół przyszpitalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnością ruchową. Pośrednimi odbiorcami są nauczyciele uczący dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach przyszpitalnych/ turnusach rehabilitacyjnych. 

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja może być zastosowana w każdej szkole przyszpitalnej, na turnusach rehabilitacyjnych, podczas których dzieci odbywają naukę, a także przez instytucje i podmioty, które zajmują się i prowadzą nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

  1. Autor innowacji:

Autorką pomysłu jest: Agnieszka Głogowska-Wróblewska

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij