Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Innowacyjna BAVETTA dla osób starszych i niepełnosprawnych

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Innowacyjna BAVETTA dla osób starszych i niepełnosprawnych

2. Krótki opis innowacji:

Innowacją społeczną jest modelowy wzór BAVETTY chroniącej przed zabrudzeniami osobę starszą o ograniczonej mobilności i/lub percepcji (OS) lub osobę z niepełnosprawnościami (ON) oraz jej najbliższe otoczenie, czyli wózek inwalidzki, krzesło lub łóżko podczas: - samodzielnego spożywania posiłków i picia napojów, - udziału w zajęciach plastycznych (np. podczas terapii), - wykonywania prac wymagających ochrony swojego ubrania i sprzętu. BAVETTA dedykowana jest przede wszystkim osobom z niedowładem rąk, problemami z koordynacją ruchów, osobom leżącym i korzystającym z pomocy opiekunów przy karmieniu, które chcą i mogą samodzielnie wykonywać te czynności.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna jest skierowana przede wszystkim do osób, które mają trudności z samodzielnym spożywaniem posiłków lub potrzebują zabezpieczenia przed rozlaniem, poplamieniem ubrania, łóżka lub wózka inwalidzkiego, ze względu na pogorszenie sprawności fizycznej, ale czynność ta nie przekracza ich możliwości. Do tej grupy należą przede wszystkim:
- osoby starsze o ograniczonej mobilności lub/i percepcji, w tym np. choroba Parkinsona,
- osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi,
- osoby z niepełnosprawnością czasową, które np. w wyniku czasowej choroby/leczenia pooperacyjnego nie są w stanie sprawnie i bezproblemowo spożywać posiłków.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja społeczna może być wdrażana w: 1. instytucjach działających na rzecz ON/OS, w tym podmiotach świadczących usługi na rzecz ON/OS np. DPS, WTZ, ZAZ, 2. miejscu zamieszkania OS/ON, 3. szpitalach, np. po operacji i placówkach rehabilitacyjnych.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Maria Pastuła.

 

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij