Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Innowacyjne komory normobaryczne dedykowane grupom społecznym w tym niepełnosprawnym, osobom starszym, sportowcom, osobom z powikłaniami po przebytym zakażeniu COVID 19

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Innowacyjne komory normobaryczne dedykowane grupom społecznym w tym niepełnosprawnym, osobom starszym, sportowcom, osobom z powikłaniami po przebytym zakażeniu COVID 19

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna polega na opracowaniu modelu terapii w komorach normobarycznych w formie przewodnika dla osób z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnych sportowców (zamiennie ON), osób starszych o ograniczonej mobilności i/lub percepcji (zamiennie OS), osób z powikłaniami po przebytym zakażeniu COVID 19. Model terapii został wypracowany w oparciu o wnioski z przeprowadzonych badań medycznych. Realizacja badań pozwoliła zdobyć nową wiedzę medyczną na temat działania środowiska wytworzonego w komorze normobarycznej na organizmy uczestników badania, procesy zdrowienia oraz regeneracji.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja kierowana jest do: osób z niepełnosprawnością ruchową, osób starszych o ograniczonej mobilności i lub/percepcji, osób z powikłaniami po przebytym zakażeniu COVID 19,  właścicieli komór normobarycznych - dzięki przewodnikowi będzie możliwe efektywniej dopasować parametry zabiegów w komorze do potrzeb ON/OS.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Zaproponowany model terapii może być powielony, odtworzony i zastosowany przez innych operatorów/właścicieli komór normobarycznych. Opracowany Przewodnik ułatwi dopasowanie szczegółów związanych z zabiegami w komorze do potrzeb ON i OS oraz tworzenie adekwatnych materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto, Przewodnik stanowi materiał do wykorzystania przez różne organizacje, podmioty, zajmujące się i wspierające ON i OS, np. stowarzyszenia, kluby sportowe, szpitale, sanatoria.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu są Sławomir Porwisz i Piotr Kruczek.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij