Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Psi opiekun

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Psi opiekun

2. Krótki opis innowacji:

Innowacją społeczną jest aplikacja, która ma na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością (ON) oraz osobom starszym z ograniczeniem mobilności i/lub percepcji (OS) poprzez zwiększenie dostępności usług świadczonych przez wolontariuszy w opiece nad psem. Dodatkowym atutem aplikacji jest uniezależnienie ON i OS od pomocy osób z najbliższego otoczenia oraz umożliwienie ON i OS niezależności i samodzielności w działaniach w jak najdłuższym czasie. Aplikacja ma także na celu aktywizację społeczną ON i OS.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna kierowana jest do osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniem mobilności i/lub percepcji, które są posiadaczami psa i potrzebują przy nim pomocy wolontariusza lub chciałyby pomóc komuś w opiece nad psem.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i podmioty, których działalność koncentruje się m.in. na pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym z ograniczeniem mobilności i/lub percepcji.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Adam Świder.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij