Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Zmagania z elektroniką - program terapeutyczny wspomagający rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Zmagania z elektroniką - program terapeutyczny wspomagający rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja Społeczna pn. „ZMAGANIA Z ELEKTRONIKĄ - program terapeutyczny wspomagający rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych” to autorski program terapeutyczny łączący kurs z podstaw elektroniki (zajęcia hobbistyczne) z terapią pracy z dziećmi, u których występują różne specyficzne trudności w uczeniu się oraz inne zaburzenia rozwoju (ON) poprzez bezpośrednie doświadczanie w czasie pracy. Program jest uzupełniniem i uatrakcyjnieniem terapeutycznych metod pracy z ON, umożliwia uczestnictwo w zajęciach z elektroniki dzieciom, dla których były one niedostępne, ze względu na osobiste ograniczenia oraz brak odpowiedniego programu i przygotowania.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Program przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwoju. Innowacja społeczna skierowana jest przede wszystkim do dzieci:
• z diagnozą spektrum autyzmu,
• z diagnozą ADHD,
• niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,
• dysleksja rozwojowa,
• dzieci przejawiające trudności w uczeniu się i posiadające obniżone umiejętności percepcyjno-motoryczne.
Odbiorcami innowacji mogą być również osoby starsze o ograniczonej mobilności i/lub percepcji, mające problemy z koncentracją, pamięcią, obniżone umiejętności percepcyjno – motoryczne. Zastosowanie programu w tej grupie wymaga modyfikacji podejścia podczas analizy potrzeb i możliwości.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja społeczna może być narzędziem wykorzystywanym do pracy w:
• szkołach, w tym w szkołach specjalnych lub integracyjnych
• fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwoju
• świetlicach terapeutycznych,
• Warsztatach Terapii Zajęciowej,
• podmiotach komercyjnych,
które prowadzą zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się (specyficzne trudności w uczeniu się oraz inne zaburzenia rozwoju związane z usprawnianiem funkcji poznawczych i motorycznych, ich koordynacją i integracją) i poszukują nowych, skutecznych metod pracy.

5. Autor innowacji:

Autorami pomysłu są: Alina Meisner i Bogusław Żmuda.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij