Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Persoreminiscencja – terapia wspomnieniowa

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Persoreminiscencja – terapia wspomnieniowa

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczne ”Persoreminiscencja – terapia wspomnieniowa” jest metodą wspomagającą terapię wspomnieniową, służącą aktywizacji i poprawie komfortu życia osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją (OS) oraz osób z niepełnosprawnościami (ON). Jej ideą jest wsparcie działań ukierunkowanych na walkę z depresją, osamotnieniem i wykluczeniem społecznym. Metoda może być także elementem wykorzystywanym w terapii reminiscencyjnej i pogłębiającym jej skuteczność. Innowacyjnym pomysłem zastosowanym w tej metodzie jest bezpośrednia współpraca osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją lub z osób z niepełnosprawnością (OS/ON) z dedykowanym wolontariuszem (opiekunem, członkiem rodziny, znajomym) w tworzeniu materiałów opisujących np. historię swojego życia z niepełnosprawnością, doświadczenia życiowe w walce z chorobą, a następnie wydanie ich w formie książkowej (zwykłej papierowej wersji lub/i e-booka) w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami z czytelnikami. Wolontariusz w trakcie współpracy z OS/ON na bieżąco analizuje potrzeby i możliwości tych osób, adekwatnie do nich dostosowuje działania i pomaga w wypracowaniu ostatecznej wersji materiałów. Służy również pomocą przy współpracy z wykonawcami oraz w działaniach związanych z wydaniem publikacji.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Adresatami prezentowanej metody wspomagającej są OS (60 lat i więcej) z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością, które muszą mierzyć się z negatywnymi skutkami psychologicznymi związanymi z procesem starzenia się, świadomością przemijania życia, obawą przed byciem zapomnianym czy długotrwałej niepełnosprawności fizycznej i związanych z nią ograniczeń (przebywanie w domu opieki, szpitalu, hospicjum, zamknięcie w „czterech ścianach” mieszkania itp.). Drugą grupą adresatów tej metody są osoby ON, które posiadają ograniczenia z racji swojej niepełnosprawności fizycznej. U tych osób często wynikiem ograniczeń są podobne problemy psychologiczne, jak w grupie OS, będące konsekwencją zmagania się ze swoimi niepełnosprawnościami. Czynnikiem poszerzającym krąg odbiorców innowacyjnej metody jest Covid-19, której konsekwencją jest izolacja społeczna, a jej następstwem trwały spadek aktywności fizycznej i społecznej, co z kolei przekłada się na wzrost negatywnych skutków psychofizycznych.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Metoda jest uniwersalna i może być stosowana zarówno przez profesjonalnych terapeutów (pracujących np. w DPS, hospicjum, dziennym domu pobytu, czy dziennym domu opieki medycznej), jak i przez osoby, które nie mają przygotowania terapeutycznego, a chcą wykorzystać persoreminiscencję do pracy z OS/ON, np. w opiece domowej. 

Innowację mogą wdrażać osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje profesjonalnie zajmujące się opieką nad OS/ON na terenie całego kraju.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Dorota Kocząb - właścicielka Wydawnictwa KORAW Dorota Kocząb.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij