Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

MOBILNA BIBLIOTEKA

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

MOBILNA BIBLIOTEKA

  1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. „MOBILNA BIBLIOTEKA” to innowacyjny system wypożyczania książek i audiobooków wraz z usługą wolontariatu czytelniczego.

Głównym założeniem pomysłu jest wypożyczanie książek i audiobooków wraz z usługą dowozu do:

  • osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją (OS),
  • osób z niepełnosprawnościami (ON),
  • osób, które mają trudności z samodzielnym czytaniem.

Utworzenie Mobilnej biblioteki w oparciu o różne kanały umożliwiające zamówienie/wypożyczenie książek i audiobooków (telefonicznie lub online: https://bibliotekamobilna.pl/), wraz z dowozem do czytelnika, przyczynia się do przywrócenia osobom z grupy docelowej dostępu do literatury. Ponadto kontakt z drugim człowiekiem (osobą dostarczającą książki, wolontariuszem czytającym książki) i możliwość rozmowy nt. literatury, pozytywnie wpływa na samopoczucie OS/ON. Czytanie książek wspomaga pracę mózgu i pozwala na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Ponadto zwiększenie autonomii i samodzielności wpływa pozytywnie na psychikę i funkcjonowanie emocjonalne OS/ON, a także na przyśpieszenie procesu rehabilitacji i szybszy powrót do zdrowia oraz utrzymanie procesów poznawczych na zadowalającym poziomie.

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna pn. MOBILNA BIBLIOTEKA skierowana jest do osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością, jak i do osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do biblioteki celem wypożyczenia książek, a także do osób, które mają trudności z samodzielnym czytaniem.

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Nie ma żadnych ograniczeń ustawowych, prawnych czy organizacyjnych. Wdrożenie innowacji społecznej polegającej na zdalnym wypożyczaniu książek/audiobooków wymaga jednak pewnych nakładów finansowych, np. koszt rejestracji domeny i najmu serweru www, przygotowania i dystrybucji katalogów w wersji papierowej, przygotowania i dystrybucji materiałów promocyjnych (np. ulotek) oraz zatrudnienia/oddelegowania osoby, która będzie odpowiedzialna za dystrybucję książek, jak i doradzanie w zakresie doboru książki. Koszt najmu serwera może być niższy lub może nie wystąpić, w przypadku gdy Mobilną bibliotekę umieścimy jako zakładkę na istniejącej już stronie www.

Rozwiązanie jest na tyle uniwersalne, że może być zastosowane zarówno przez podmioty publiczne, w tym biblioteki, jak też może zostać zmodyfikowane (rezygnacja z katalogu w wersji papierowej oraz z ulotek informacyjnych) i zastosowane w skali mikro, tj. lokalnie np. przez prywatną osobę posiadającą własny zbiór książek, na rzecz niewielkiej ilości użytkowników – np. mieszkańców jednego osiedla. Wtedy wystarczy katalog papierowy i 1 osoba, np. wolontariusz, który będzie rozwoził książki raz lub kilka razy w miesiącu oraz opcjonalnie świadczył usługę wolontariatu czytelniczego.

Ponieważ założenie mobilnej biblioteki opiera się na kontakcie międzyludzkim, ograniczeniem do zastosowania rozwiązania może być wzrost zagrożenia epidemicznego. W takim przypadku, usługi powinny być świadczone z zachowaniem wszelkich wytycznych i oficjalnych komunikatów Ministerstwa Zdrowia w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 i wprowadzenia odpowiednich środków ostrożności, np. dostarczanie książek w rękawiczkach, przekazywanie książek poprzez pozostawienie ich na progu domu/mieszkania, zawieszenie usługi wolontariatu czytelniczego lub czytanie w maseczkach/przyłbicach ochronnych, itp.

  1. Autor innowacji:

Innowacja społeczna pn. „MOBILNA BIBLIOTEKA” została wypracowana przez Panią Martę Żelazo – Pawlik.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij