Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Shinrin-yoku - Napełnieni mocą las

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Shinrin-yoku - Napełnieni mocą las

2. Krótki opis innowacji:

Innowacją społeczną jest metoda stymulacji wszystkich zmysłów, dostosowana do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności lub/i percepcji. Metoda składa się z odpowiedniego połączenia kilku elementów tworzących spójną całość, która jest dedykowana wyżej wymienionym grupom, z uwzględnieniem ich dysfunkcji. Innowacja zakłada kompleksowe wsparcie przy wykorzystaniu zdrowotnych właściwości przyrody. Metoda łączy takie elementy jak Shinrin-yoku (kąpiel leśna) polega na doświadczaniu lasu wszystkimi zmysłami; Silvoterapia (drzewolecznictwo) odpoczynek wśród drzew oraz czerpanie korzyści z przebywania w ich otoczeniu, fizyczny kontakt z drzewem; Techniki wyobrażeniowe umożliwiające pogłębienie indywidualnej więzi z naturą, Techniki oddechowe czyli oddychanie przeponowe, na wydłużonym wydechu lub uważny oddech to ćwiczenia wykorzystywane w różnych zajęciach relaksacyjnych i psychoterapeutycznych; Aromaterapia, czyli wykorzystanie aromatycznych właściwości roślin oraz olejków zapachowych oraz joga.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności i/lub percepcji i ma na celu poprawę jakości życia i poprawę dostępności OS/ON do alternatywnej metody uzupełniającej podstawową rehabilitację, wsparcia w terapii mającej wpływ na poprawę zdrowia, ponadto wpływa na włączenie społeczne..

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Proponowana innowacja może być powielona w dowolnym miejscu i czasie na terenie całego kraju, w celu poprawy jakości życia określonych grup odbiorców. Zastosowanie metody nie wymaga posiadania specjalistycznej, branżowej wiedzy, umiejętności ani uprawnień (certyfikatów). Można ją stosować w grupach (rodzinach) lub indywidualnie. Docelowo może być wykorzystywana przez:
1.Ośrodki Pomocy Społecznej,
2. Ośrodki wypoczynkowe,
3. Ośrodki rehabilitacyjne,
4. Uniwersytety Trzeciego Wieku,
5. podmioty typu Domy Seniora,
6. Domy Pomocy Społecznej,
7. Domy Dziennego Pobytu, które na co dzień zajmują się opieką i zagospodarowaniem czasu wolnego osób starszych z ograniczoną percepcja i/lub mobilnością oraz osobami z niepełnosprawnością.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nowe Możliwości”.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij