Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Zdalna opieka domowa osób starszych z ograniczoną mobilnością, percepcją lub osób z niepełnosprawnością pozostających w domu.

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Zdalna opieka domowa osób starszych z ograniczoną mobilnością, percepcją lub osób z niepełnosprawnością pozostających w domu.

2. Krótki opis innowacji:

Innowacją społeczną jest metoda opieki zdalnej nad osobami starszymi o ograniczonej mobilności i/lub percepcji (OS) oraz osobami z niepełnosprawnościami (ON). Metoda ma na celu zapewnienie i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób przebywających samotnie w domu. Metoda wykorzystuje narzędzie w postaci prostej aplikacji zainstalowanej na tabletach, smartphonach, komputerach, laptopach OS/ON. Podstawową funkcją aplikacji jest możliwość informowania o swoim samopoczuciu opiekunów poprzez wysłanie meldunków do centrum powiadomień (serwer zewnętrzny).

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna dedykowana jest osobom starszym z ograniczeniem mobilności i/lub percepcji (OS) oraz osobom z niepełnosprawnościami (ON), które ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia czy sytuację rodzinną mieszkają lub przebywają same w domu.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Metoda zdalnej opieki domowej przeznaczona jest dla podmiotów/instytucji opiekujących się osobami z grupy docelowej. Korzystać z niej mogą instytucje i podmioty świadczące opiekę nad OS/ON:
· NGO,
· podmioty kościelne,
· instytucje pomocy społecznej (MOPS/GOSP),
· instytucje wdrażające innowacje społeczne czy kreujące politykę społeczną w regionie (ROPS).
Usługa zdalnej opieki domowej może być świadczona jako uzupełnienie innych działań opiekuńczych lub jako odrębny element wsparcia. Metoda może być świadczona zarówno w środowisku lokalnym, jak i regionalnym, na obszarach wiejskich, jak i miejskich..

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Fundacja Rudek dla Życia.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij