Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Książka pozwalająca zaakceptować siebie i modelująca dobre doświadczenie siebie przez dzieci KODA w rodzinach Głuchych

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Książka pozwalająca zaakceptować siebie i modelująca dobre doświadczenie siebie przez dzieci KODA w rodzinach Głuchych

2. Krótki opis innowacji:

Przedmiotem innowacji jest model wsparcia rodziców Głuchych w budowaniu relacji z dzieckiem KODA oraz udzielanie pomocy dziecku w budowaniu tożsamości w związku z funkcjonowaniem w systemie dwujęzycznym w oparciu o książkę pozwalającą zaakceptować siebie i modelującą dobre doświadczenie siebie przez dzieci KODA w rodzinach Głuchych. Innowacja społeczna polega na opracowaniu merytorycznym treści, stworzeniu ilustracji i tłumaczenia na polski język migowy książki dedykowanej rodzinom Głuchym, w których wychowują się dzieci KODA. Książka jest opisem typowych dla dzieci sytuacji z uwzględnieniem kontekstu, doświadczanych uczuć i przykładami pozytywnych rozwiązań.

 

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja skierowana jest do następujących grup odbiorców i użytkowników: 1) rodzice Głusi, mogą w dowolnym czasie i miejscu przeczytać/zobaczyć o tym, z czym mierzy się ich dziecko. Pozwoli im to na spokojne doświadczenie opisanych treści, przemyślenie ich, ułożenie ewentualnej rozmowy z dzieckiem na tematy poruszone w książkach, a także dostarczy rodzicom głuchym wiedzę o tym, jak wzmacniać dziecko. Prawdopodobnie będzie to jedyny wzorzec jakim będą dysponować, bo nie ma materiałów pomagających im w wychowaniu dzieci. 2) rodzice słyszący mający dziecko niesłyszące - dzięki książce zobaczą poprzez analogię jakich sytuacji związanych z wadą słuchu rodziców doświadczają dzieci KODA. Poprzez książkę poznają głuchych bohaterów - rodziców, którzy dobrze sobie radzą jako dorośli.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Poza samymi dziećmi KODA/głuchymi i ich Głuchymi rodzicami jako najważniejszymi odbiorcami, publikacja ta pomoże: rodzicom, specjalistom, nauczycielom, podmiotom i placówkom, które adresują swoje działania do rodzin Głuchych. Książka stanowi ważne źródło edukacji dla rodziców Głuchych, ich dzieci, jak i wszystkich osób związanych z dziećmi niesłyszącymi, specjalistów (tj. psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, psychiatrów, pracowników socjalnych, itp.), wyjaśnia zjawiska psychiczne i pokazuje jak wzmacniać słabości dzieci. Książka może stać się bazą do tworzenia programów, scenariuszy zajęć czy to grupowych – terapeutycznych, czy indywidualnych – pomocowych, w Instytucjach zajmujących się wspieraniem rozwoju KODA/dzieci niesłyszących.

5. Autor innowacji:

Autorkami pomysłu są: Agnieszka Kołodziejczak i Dominika Wiśniewska.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij