Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

CZAS NA TWOJĄ OPOWIEŚĆ – profilaktyka demencji wśród osób starszych z ograniczoną percepcją z wykorzystaniem techniki dramatu kreatywnego i sztuki opowiadania.

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

CZAS NA TWOJĄ OPOWIEŚĆ – profilaktyka demencji wśród osób starszych z ograniczoną percepcją z wykorzystaniem techniki dramatu kreatywnego i sztuki opowiadania.

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna „Czas na twoją opowieść” jest innowacyjną metodą pracy przeznaczoną dla osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością, opartą na twórczym dramacie i opowiadaniu historii. Program ten proponuje zestaw narzędzi do poprawy komunikacji osób zagrożonych demencją i otępieniem wykorzystując metody warsztatowe. Założeniem innowacyjnej metody opartej na 5 warsztatach jest połączenie technik pracy twórczej i rozwoju kreatywności z metodami warsztatowymi mającymi na celu poprawę szeroko pojętego dobrostanu psychicznego, m.in. samoocenę, obraz własnej osoby, odporność na stres czy konflikty, poczucie własnej wartości.

 

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Grupa docelowa to osoby starsze z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością w wieku 60-80 lat, zagrożone demencją starczą. Są to osoby nieaktywne zawodowe, w większości mieszkające wspólnie z pokoleniami dzieci i wnuków lub samotnie. Innowacja może być również adaptowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja może być powielona i wdrażana w dowolnym miejscu i czasie na terenie całego kraju. Użytkownikami innowacji społecznej mogą być:

1. pracownicy pomocy społecznej,

2. pracowników służby zdrowia,

3. podmioty typu Domy Seniora, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, które na co dzień zajmują się opieką i planowaniem czasu wolnego seniorów,

4. terapeuci zajęciowi,

5. pedagodzy,

6. psycholodzy,

7. rehabilitanci,

8. trenerzy pracujący z OS,

9. inni specjaliści, pracujący z osobami starszymi z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością, w tym zagrożonymi demencją i/lub Alzheimerem.

Stosowanie metody nie wymaga zakupu specjalistycznych pomocy czy sprzętu, opiera się w głównej mierze na pomysłowości i kreatywności osoby prowadzącej – moderatora, przez co może być dostępna i wykorzystywana w każdych warunkach i w dowolnym czasie.

5. Autor innowacji:

Autorami innowacji społecznej są: Marcin Mołoń, Joanna Pełdiak, Tomasz Kobylański.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij