Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Wirtualna podróż sentymentalna

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Wirtualna podróż sentymentalna

2. Krótki opis innowacji:

Wirtualna podróż sentymentalna” to innowacyjna metoda aktywizacyjna o cechach terapeutycznych dedykowana osobom starszym o ograniczonej mobilności i/lub percepcji oraz osobom z niepełnosprawnościami. Wirtualna Podróż Sentymentalna jest metodą o podejściu terapeutycznym wykorzystująca terapię reminiscencyjną, gdyż odwołuje się do wspomnień z życia OS/ON. Cechą tej innowacji społecznej jest olbrzymie spersonalizowanie usługi oraz umożliwienie uzyskania dostępu do ważnych dla siebie miejsc/ zdarzeń, do których ze względu na swoją sytuację zdrowotną nie mogą się osobiście udać. Metoda ta opracowana jest tak by pobudzać aktywność OS/ON poprzez współpracę z wolontariuszami/osobami zaangażowanymi w jej realizację przy opracowywaniu scenariusza i realizacji filmu na temat wybranego miejsca czy wspomnienia. Pobudzanie aktywności w tej metodzie odbywa się dwutorowo poprzez spotkania z wolontariuszami/ osobami zaangażowanymi oraz poprzez pobudzanie pamięci, analizowanie swojego życia w celu wybrania jednego zdarzenia/miejsca, które ma być sfilmowane. Wirtualna Podróż Sentymentalna” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego rodzaju narzędzie o podejściu terapeutycznym, wykorzystujące terapię reminiscencyjną dla osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na swoją niepełnosprawność bądź wiek.

 

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna pn. Wirtualna podróż sentymentalna” skierowana jest do osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz do osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na ograniczenia mobilności mają utrudniony dostęp do wielu obszarów życia. Ponadto innowacja może również być skierowana do osób starszych czy osób z niepełnosprawnościami, które mają ograniczoną percepcję, w szczególności problemy z pamięcią, czy koncentracją, gdyż poprzez odniesienie się do wspomnień, opracowując scenariusz filmu ćwiczą zarówno pamięć jak i koncentrację.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja ta może być wdrażana przez:

1. osoby prywatne, tj. rodziny, opiekunów;

2. instytucje świadczące usługi publiczne, tj. M/GOPSy, DPSy, ŚDSy;

3. oraz organizacje pozarządowe działające m.in. na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i/lub percepcji;

4. wolontariuszy chcących pracować tą innowacyjną metodą o cechach terapeutycznych.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Agata Rybka.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij