Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Innowacyjny system wykrywania ataków epilepsji, bradykardii, tachykardii oraz upadków

  1. Nazwa/tytuł innowacji:

Innowacyjny system wykrywania ataków epilepsji, bradykardii, tachykardii oraz upadków

  1. Krótki opis innowacji:

Open Seizure Detector to bezpłatne, otwartoźródłowe narzędzie składające się z aplikacji przetłumaczonej na język polski i przygotowanej do użytkowania dla osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami (OS/ON), która skonfigurowana ze sprzętem cyfrowym (smartwatch, smartphone) wykrywa drgawki podczas ataków toniczno-klonicznych w przypadku epilepsji, zaburzenia rytmu serca (bradykardia, tachykardia, brak pulsu) oraz upadek osoby i alarmuje opiekunów o wystąpieniu ataku i/lub upadku.

Aplikacja bazuje na powszechnie dostępnych urządzeniach – telefonach z systemem Android oraz zegarkach Garmin, a alarmowanie opiekunów odbywa się poprzez automatyczne wysłanie SMS’a z lokalizacją osoby podopiecznej lub poprzez odebranie sygnału dźwiękowego przez sieć wifi w przypadku, gdy podopieczny oraz opiekun są w zasięgu tej samej sieci i mają ze sobą łączność. Na wszystkich telefonach, które odbiorą SMS, istnieje opcja uruchomienia dodatkowo alarmu dźwiękowego.

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna, bezabonamentowa i niezależna od usług firm trzecich. Jej kod źródłowy jest powszechnie dostępny na otwartej licencji GPL.

Aby użytkować aplikację Open Seizure Detector wymagany jest smartfon z systemem Android 6.0 lub nowszym (nie może być to Android w okrojonej wersji GO), z obsługą Bluetooth oraz preferencyjnie z GPS, a także smartwatch Garmin z akcelerometrem i oprogramowaniem ConnectIQ 2.3 lub nowszym oraz preferencyjnie z pulsometrem.

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja skierowana jest do osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami (OS/ON), u których występuje ze względu na rodzaj niepełnosprawności czy stan zdrowia, ryzyko wystąpienia napadów klonicznych, zaburzeń rytmu serca lub upadku, przez co wymagany jest stały monitoring tych osób.

Odbiorcami innowacji są również opiekunowie wyżej wymienionych osób.

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Rozwiązanie wykorzystujące aplikację Open Seizure Detector wraz ze skonfigurowanym sprzętem cyfrowym, może zostać powielone i zastosowane na terenie całej Polski bez ograniczeń, zarówno przez osoby indywidulane/rodziny (wykorzystując innowację społeczną w życiu codziennym), jak i podmioty (wykorzystując innowację społeczną jako rozwiązanie wspierające).

Aplikacja jest bezpłatna, natomiast mogą wystąpić koszty zakupu odpowiednich urządzeń.

  1. Autor innowacji:

Autorkami innowacji społecznej jest nieformalna grupa osób fizycznych, którą tworzą Jolanta Kowalska i Jadwiga Mazgal-Figiel.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij