Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Szachy z wyobraźnią

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Szachy z wyobraźnią

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. „Szachy z wyobraźnią” to innowacyjny kompleksowy program nauki szachów metodą pamięciową skierowany do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (dalej ASD) Metoda wykorzystując proces uczenia szachów w pamięci pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników w nauce i rozwoju osobistym oraz umiejętności radzenia sobie z bodźcami i sytuacjami utrudniającymi osobom z ASD codzienne funkcjonowanie. Jest jednocześnie instruktarzem szachowym, dzięki któremu efektem jest nauczenie gry w szachy osoby z ASD. Wyobraźnia i pamięć wzrokowa są istotnym elementem wyróżniającym osoby z ASD. Ta innowacyjna metoda nauczania to również wykorzystanie potencjału genialnej pamięci części dzieci i młodzieży z ASD. Osoby te posiadają często niesamowite uzdolnienia w kierunku zapamiętywania, szczególnie wzrokowego. Wprowadzenie szachów jako ukierunkowanego i uporządkowanego systemu pozwala młodemu człowiekowi z ASD na wyciszenie, rozwój intelektualny jak i satysfakcję z osiągnięć. Wykonywanie w pamięci, wyobraźni zadań szachowych pozwala na całkowite wyizolowanie od stresujących bodźców.

 

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Szachy z wyobraźnią to program nauki szachów metodą pamięciową, który skierowany jest przede wszystkim do:

1. dzieci z ASD,

2. młodzieży z ASD, ale może być również stosowany w pracy z:

3. dziećmi i młodzieżą z trudnościami z koncentracją,

4. dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zastosowanie tego programu w tych alternatywnych grupach wymaga modyfikacji.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowację społeczną mogą wdrażać przede wszystkim: 1. instruktorzy nauki gry w szachy, 2. terapeuci dzieci i młodzieży z ASD, 3. podmioty i instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży z ASD, 4. szkoły, w tym szkoły specjalne, 5. rodzice/opiekunowie dzieci z ASD.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Witold Duda.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij