Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Multi Space Sensor - Przyrząd usamodzielniający osoby niewidzące i słabowidzące w przestrzeni miejskiej i budynkach

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Multi Space Sensor - Przyrząd usamodzielniający osoby niewidzące i słabowidzące w przestrzeni miejskiej i budynkach

2. Krótki opis innowacji:

Innowacją społeczną jest urządzenie Multi Space Sensor (czujnik MSS), mocowane za pomocą opaski na głowie lub na szelkach, które za pomocą czujnika laserowego wykrywa przeszkody, jakie w życiu codziennym napotykają osoby niewidome i/lub słabowidzące. Urządzenie jest tak skonstruowane, by w łatwy sposób można je było zamocować. Czujnik MSS na bieżąco weryfikuje dystans między użytkownikiem a przeszkodą, informując poprzez przekaz dźwiękowy i wibracje o zmieniającym się dystansie. Dzięki temu użytkownik jest w stanie nauczyć się odbierać sygnały informacyjne i wnioskować swoją odległość do wykrytej przeszkody.

 

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Odbiorcami innowacji są osoby dorosłe niewidzące i słabowidzące, które chcą być bardziej samodzielne dzięki wykorzystaniu urządzenia wspierającego, jakim jest czujnik MSS.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Użytkownikami wdrażającymi innowację społeczną mogą być: 1. instytucje dedykowane osobom niewidomym i słabowidzącym, 2. organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, 3. osoby fizyczne, które angażują się na rzecz wsparcia tych osób, np. wolontariusze, rodziny, opiekunowie.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Fundacja MARS.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij