Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Życie pełną piersią

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Życie pełną piersią

2. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. „Życie pełną piersią” jest metodą szybkiej i kompleksowej ścieżki terapeutycznej, wsparcia kobiet chorujących na raka piersi ( może być również replikowana do mężczyzn). Innowacja polega na zapewnieniu komplementarnego, kompleksowego wsparcia w ramach jednego podmiotu. Innowacyjność tej metody polega na: - szybkiej ścieżce tzn. pacjent/ka zaraz po leczeniu szpitalnym kierowana jest do podmiotu/instytucji, w której od razu ma dostęp do wszystkich potrzebnych w jej sytuacji metod wsparcia, - kompleksowości ścieżki, tj. w jednym miejscu pacjent/ka ma dostęp do kompleksowych i uzupełniających się form wsparcia w zakresie: fizjoterapii, wsparcia dietetycznego, psychologicznego oraz grupy samopomocowej - współpracy wszystkich specjalistów opiekujących się pacjentem/ką - omawianiu postępów i potrzeb przed, podczas i po całej terapii. Kompleksowa metoda terapeutyczna wspierająca kobiety chorujące na raka piersi łączy wszystkie istotne elementy terapii w doprowadzeniu pacjentek do pełni sprawności psycho-fizycznej.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna skierowana jest do kobiet chorych na raka piersi, które w wyniku choroby stały się osobami z niepełnosprawnościami. Metoda ta może być replikowana do mężczyzn chorujących na raka np. prostaty.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja społeczna pn. Życie pełną piersią może być wdrażana w: 1. centrach rehabilitacji 2. placówkach medycznych zajmujących się leczeniem onkologicznym, tj. szpitale, kliniki 3. przychodniach specjalistycznych Innowacja społeczna jest możliwa do wdrożenia tylko w instytucjach podmiotach, które mogą lub mają stworzone odpowiednie warunki zarówno lokalowo – organizacyjne jaki i kadrowe.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Centrum Fizjoterapii Paśko Sp z o.o. reprezentowane przez Mariusza Paśko i Beatę Staniewicz.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij