Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Nadajnik FM dla osób niedosłyszących

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Nadajnik FM dla osób niedosłyszących

2. Krótki opis innowacji:

Innowacją społeczną jest urządzenie o nazwie Nadajnik FM dla osób niedosłyszących składające się z nadajnika i odbiornika. Urządzenie to ma być alternatywą dla istniejących urządzeń dedykowanych osobom niedosłyszącym. Rozwiązanie to polega na wzmocnieniu sygnału audio (rozmówcy) i przetworzenie go na sygnał FM, który odbierany jest na dowolnym urządzeniu wyposażonym w odbiornik FM, np. radio w telefonie lub zwykły odbiornik radiowy.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Odbiorcami innowacji społecznej są osoby niedosłyszące, niezależnie od przyczyn powstania dysfunkcji słuchu, które posiadają:

· niedosłuch przewodzeniowy - mogący wynikać z patologii przewodu słuchowego zewnętrznego lub złej pracy kosteczek słuchowych, które przenoszą drgania z ucha zewnętrznego do wewnętrznego;

· niedosłuch odbiorczy - charakteryzujący się zaburzeniami części ucha odpowiedzialnymi za odbieranie fal akustycznych (ślimak lub część nerwowa narządu słuchu);

· niedosłuch mieszany - łączy w sobie dwa wymienione wyżej rodzaje niedosłuchu.

Odbiorcy pośredni:

· rodziny, opiekunowie osób niedosłyszących,

· pracodawcy zatrudniające osoby niedosłyszące,

· osoby zawodowo pracujące/opiekujące się osobami z dysfunkcją słuchu,

· nauczyciele w szkołach, do których uczęszczają dzieci i młodzież z dysfunkcją słuchu.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Użytkownikami innowacji społecznej mogą być podmioty czy instytucje działające na rzecz osób niedosłyszących lub współpracujące z nimi. Urządzenie może być również wykorzystane przez państwowe jednostki ratownicze, czy bezpieczeństwa publicznego.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Mirosław Wróblewski.

 

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij