Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Fakultet: Wiedza Pokoleń lub Wiedza na Pokolenia

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Fakultet: Wiedza Pokoleń lub Wiedza na Pokolenia

2. Krótki opis innowacji:

Innowację społeczną stanowi metoda, a zarazem narzędzie, którego celem jest wzrost jakości życia osób starszych z ograniczoną mobilnością lub/i percepcją (dalej OS, seniorzy) poprzez zwiększenie dostępności do nowych rozwiązań cyfrowych i wymiany wiedzy na bazie współpracy z młodym pokoleniem. Innowacja polega na wykorzystaniu wolontariatu młodzieżowego oraz gamifikacji (inaczej grywalizacji) w celu utrzymania zaangażowania, budowania nawyków i kształtowania pozytywnych zachowań oraz dążenia do osobistego lub zespołowego mistrzostwa. Grywalizacja pozwala z jednej strony na utrzymanie wysokiego zaangażowania OS w proces uczenia się, a także na utrzymanie wysokiego zaangażowania wolontariuszy w świadczoną pomoc (uczenie OS TIK).

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Grupą docelową są osoby starsze z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością. Odpowiednio przygotowany merytorycznie program nauki oparty o zasady grywalizacji dopasowany został do potrzeb i możliwości osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością.

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Różne instytucje: szkoły, ośrodki kultury, biblioteki (współpracujące z uczniami/studentami powyżej 18. roku życia), w których pracują osoby z wykształceniem pedagogicznym z minimum 3-letnim stażem pracy oraz posiadające udokumentowane kursy i szkolenia z narzędzi TIK, metod aktywizujących lub grywalizacji. Osoby te powinny pełnić rolę opiekunów, np. w formie wolontariatu. Ponadto, wdrażać innowację mogą wszystkie podmioty czy organizacje, które adresują swoje działania do osób starszych.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Stanisław Kusiak.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij