Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

HUD do nauki jazdy dla osób głuchoniemych

1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

HUD do nauki jazdy dla osób głuchoniemych

2. Krótki opis innowacji:

Innowacją społeczną jest urządzenie HUD do nauki jazdy dla osób głuchoniemych. Ma on na celu pomoc osobie niepełnosprawnej – głuchoniemej w nawiązaniu komunikacji z instruktorem nauki jazdy. Dzięki urządzeniu (HUD) osoba głuchoniema będzie mogła sprawniej komunikować się z instruktorem, co poprawi bezpieczeństwo podczas nauki jazdy. Kursant (osoba głuchoniema) będzie mógł bardziej skupić się na nauce i prowadzeniu pojazdu, co wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Największym zagrożeniem podczas nauki jazdy jest potrącenie pieszego, który nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Urządzenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa prowadzonych kursów nauki jazdy m.in. poprzez wykluczenie konieczności używania rąk w procesie szkolenia kierowców głuchoniemych, np. w celu wskazania kierunku jazdy. Produkt poprawia jakość kształcenia przyszłych kierowców z dysfunkcją słuchu, gdyż narzędzie jest proste w obsłudze dla instruktora, a osobie głuchoniemej (kursantowi) ułatwia szybkie rozumienie wydawanych poleceń oraz bezpieczne użytkowanie pojazdu. Minimalizacja interakcji pomiędzy instruktorem a kursantem jest możliwa dzięki wyeliminowaniu konieczności spoglądania na instruktora, który podczas nauki jazdy musi szybko zwrócić uwagę na sytuację w ruchu drogowym.

3. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Odbiorcy bezpośredni:

· osoby posiadające lekki ubytek słuchu – osoby z lekkim ubytkiem słuchu nie słyszą dźwięków cichych i mają trudności z rozumieniem mowy w hałasie (30-40 dB),

· osoby posiadające średni ubytek słuchu – osoby ze średnim ubytkiem słuchu nie słyszą dźwięków cichych i średnio głośnych oraz mają wyraźne trudności z rozumieniem mowy, szczególnie w hałasie (40-60 dB),

· osoby posiadające głęboki ubytek słuchu – osoby z głębokim ubytkiem słuchu słyszą tylko niektóre bardzo głośne dźwięki, rozmowy w większym gronie wymagają znacznego wysiłku (70-90 dB), · osoby posiadające resztki słuchowe – (100-120dB). Powyższe stopnie dysfunkcji słuchu mogą mieć charakter dziedziny lub na wskutek uszkodzenia w okresie prenatalnym, okresu okołoporodowego/porodowego, w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa lub w późniejszym okresie, ale także osoby starsze, które posiadają niedosłuch przewodzeniowy, niedosłuch odbiorczy czy mieszany.

Odbiorcy pośredni:

· Ośrodki nauki jazdy, ośrodki egzaminacyjne zlokalizowane na terenie całej Polski,

· rodziny, opiekunowie osób niedosłyszących

4. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowację społeczną mogą wdrażać ośrodki nauki jazdy oraz ośrodki ruchu drogowego.

5. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Rafał Bielecki.

WIĘCEJ >>

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij