Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

„Artystyczna Grupa Wsparcia Teatru Szkolnego”

 1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

„Artystyczna Grupa Wsparcia Teatru Szkolnego”

 1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna Artystyczna grupa wsparcia teatru szkolnego jest spójną metodą włączania społecznego osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami w działania aktywizujące poprzez uczestnictwo w warsztatach terapeutyczno-teatralnych prowadzonych przez dedykowany zespół terapeutyczny z udziałem młodzieży szkolnej. Efektem tych warsztatów jest wypracowanie scenariusza i scenografii lektury szkolnej oraz organizacja i udział w przedstawieniu teatralnym.

 1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Odbiorcami Innowacji społecznej Artystyczna grupa wsparcia teatru szkolnego są osoby starsze o ograniczonej mobilności lub/i percepcji oraz osoby z niepełnosprawnościami, które ze względu na swoje dysfunkcje są wyłączone z aktywnego życia społecznego, mieszkają w miejscach, gdzie mają utrudniony dostęp do korzystania w pełni z usług kulturalnych i potrzebują wsparcia terapeutycznego.

 1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja społeczna może być realizowana przez:

 • Domy Pomocy Społecznej ,
 • Środowiskowe Domy Samopomocy,
 • Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe
 • Organizacje Pozarządowe pracujące z osobami starszymi i/lub niepełnoprawnymi,
 • Warsztaty Terapii Zawodowej,
 • Zakłady Aktywności Zawodowej,
 • Ośrodki Kultury,
 • Koła Gospodyń Wiejskich
 1. Autor innowacji:

Autorem innowacji społecznej jest grupa nieformalna, której członkami są Panie Agnieszka Nowak oraz Lucyna Waśkiewicz.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij