Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Senioralny Think Tank

 1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Senioralny Think Tank

 1. Krótki opis innowacji:

Innowacja Społeczna Senioralny Think Tank stanowi nowatorski model tworzenia, organizacji i współpracy osób starszych o ograniczonej mobilności lub/i percepcji (OS), na rzecz wypracowywania rozwiązań, odpowiedzi na potrzeby czy minimalizowanie barier i ograniczeń w środowisku lokalnym. Innowacyjna metoda wypracowania tych rozwiązań wpływ na poprawę dostępności OS do usług czy produktów oferowanych przez środowisko. Innowacja społeczna jest metodą, która zawiera także formułę wpływu nieformalnych grup OS na władze lokalne (JST) i decyzje samorządowe w dłuższym okresie funkcjonowania, poprzez wypracowywanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby grupy oraz aktywną współpracę z JST w ramach działania Think Tanka.

 1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Bezpośrednią grupę docelową innowacji społecznej Senioralny Think Tank stanowią osoby w wieku +60, o ograniczonej mobilności i/lub percepcji, zamieszkujące teren danej jednostki samorządu terytorialnego. Innowacja skierowana jest do grupy (10 – 20 osób) bezpośrednio zaangażowanej w pracę, diagnozującej problemy, poszukującej właściwych rozwiązań i przygotowującej założenia przyszłych projektów. Skład merytoryczny grupy powinien zapewniać wypracowanie wysokiej jakości rozwiązań, co wymaga znajomości lokalnego rynku, potrzeb społecznych i rzeczywistych możliwości prawnych i finansowych jakie posiada samorząd. Odbiorcami innowacji jest środowisko senioralne działające na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze którego wdrażane są rozwiązania posiadające pozytywne rekomendacje.

 1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Wdrażanie innowacji społecznej może być prowadzone przez grupy nieformalne osób starszych o ograniczonej mobilności lub/i percepcji, czyli działające całkowicie niezależnie od struktur organizacyjnych. Jednakże praktyka funkcjonowania wskazuje, że formuła afiliacji przy NGO (lub podobnej strukturze sformalizowanej) jest najskuteczniejszym sposobem działania senioralnego Think Tanka. Uczestnicy mogą w takiej sytuacji wykorzystać istniejące struktury formalne i pracę społeczną członków organizacji, szczególnie posiadających doświadczenie samorządowe co ułatwia procesy pozyskiwania niezbędnych środków finansowych. Do organizacji tych należy zaliczyć przede wszystkim:

 1. Stowarzyszenia
 2. Fundacje
 3. KGW
 4. Instytucje publiczne z obszaru pomocy społecznej (np. OPS, PFRON)
 5. JST ich podmioty organizacyjne
 6. Instytucje edukacyjne i naukowe
 7. Spółdzielnie socjalne, pozostałe przedsiębiorstwa społeczne.

Mając powyższe na uwadze model polegający na powołaniu Think Tanka jako części organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji, KGW, czy OSP), instytucji lub lokalnych struktur zrzeszających społeczność (np. parafia) daje najlepszy efekt w zakresie organizacyjnym i merytorycznym, nawet jeśli sama grupa inicjatywna ma charakter nieformalny.

 1. Autor innowacji:

Autorem innowacji jest Stowarzyszenie „Złota Jesień” w Pionkach.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij