Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Edukacja ekspedycyjna dostępna dla wszystkich

 1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Edukacja ekspedycyjna dostępna dla wszystkich

 1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. „Edukacja ekspedycyjna dostępna dla wszystkich” Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”, to nowatorski, kompleksowy model poprawy dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (ON) oraz  osób starszych z ograniczoną percepcją i mobilnością (OS) do edukacji, kultury, sztuki przez doświadczenie w kontakcie z zabytkami, atrakcjami, usługami turystycznymi. Model opiera się na przygotowaniu i opracowaniu programów zwiedzania i doświadczania miejsca (muzeum, izby pamięci itp.) w oparciu o matryce weryfikacji dostępności i adekwatności atrakcji i usług dla różnych grup osób ze szczególnymi potrzebami oraz dla osób z różnymi barierami, w szczególności uwzględniając potrzeby osób:

 • z niepełnosprawnością ruchową
 • niewidomych i słabowidzących
 • głuchych i słabosłyszących
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi
 • z trudnościami komunikacyjnymi.
 • osób starszych z ograniczoną percepcją i mobilnością

W ramach innowacji społecznej prowadzony jest również kurs przygotowujący do funkcji przewodnika turystycznego dla w/w grup.

Zebrane informacje  odnośnie atrakcji, usług mogą być przekazane do punktów informacji turystycznej w kraju, biur podróży , PTTK oraz organizacji i instytucji zajmujących się ON i OS, którzy mogą skorzystać z oferty turystyczno - edukacyjnej danego miejsca co wzbogaci ich ofertę i przyczyni się do poprawy dostępności tych usług/atrakcji dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna pn. „Edukacja ekspedycyjna dostępna dla wszystkich” skierowana jest do:

 • osób z niepełnosprawnościami, w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi;
 • osób starszych z ograniczoną percepcją i mobilnością.
 1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Nie ma żadnych ograniczeń ustawowych, prawnych czy organizacyjnych dotyczących wdrażania innowacji społecznej. Wdrażać innowację społeczną mogą  w szczególności:

 • organizacje pozarządowe działające na rzecz ON i OS
 • podmioty  i instytucje działające na rzecz ON i OS
 • podmioty funkcjonujące obszarze  edukacji, kultury i turystyki. 
 1. Autor innowacji:

Autorem Innowacji społecznej pn. „Edukacja ekspedycyjna dostępna dla wszystkich” jest Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij