Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

ŚMIECHOTELEFON WZAJEMNEGO WSPARCIA

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

ŚMIECHOTELEFON WZAJEMNEGO WSPARCIA

  1. Krótki opis innowacji:

„Śmiechotelefon wzajemnego wsparcia” jest innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na wykorzystaniu świadomego śmiechu jako metody terapeutycznej opartej na wzajemnej współpracy seniorów z wykorzystaniem telefonu. Innowacja zakłada wykorzystanie wypracowanych metod świadomego wywołania śmiechu (przepisy, zestawy) celem samodzielnego lub dwustronnego działania, mającego na celu osiągnięcie efektów prozdrowotnych. Ponadto innowacja opiera się na zaangażowaniu seniorów, co przynosi pozytywne skutki w zakresie psychospołecznym tej grupy osób.

Pomysł dotyczy organizacji działań prozdrowotnych z rozwojowymi efektami psychologicznymi, z wykorzystaniem telefonu i świadomego śmiechu do wzajemnego wsparcia osób starszych o ograniczonej percepcji i/lub mobilności. Rozwiązanie przyczynia się do przełamywania stereotypów dotyczących wywoływania świadomego śmiechu i wykorzystania jak gimnastyki do poprawy samopoczucia i zdrowia.

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna „Śmiechotelefon wzajemnego wsparcia” kierowana jest do seniorów o ograniczonej percepcji i/lub mobilności, którzy z uwagi na swój stan psychofizyczny, spowodowany sytuacją osobistą i/lub zdrowotną, wymagają zastosowania innowacyjnych metod terapeutycznych. Jest to grupa podstawowych odbiorców innowacji, aczkolwiek z uwagi na dużą możliwość powszechnego stosowania wypracowanych narzędzi, przy niewielkich modyfikacjach grupa może zostać rozszerzona np. o osoby niepełnosprawne.

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowację społeczną mogą wdrażać osoby fizyczne i grupy nieformalne, czyli działające całkowicie niezależnie od struktur organizacyjnych. W celu szerszego dostępu do odbiorców, osoby fizyczne/grupy nieformalne wdrażające narzędzia mogą wykorzystać istniejące struktury i pracę społeczną członków sformalizowanych organizacji. Tym samym naturalnym wsparciem organizacyjnym i merytorycznym we wdrażaniu innowacji mogą służyć:

  1. Stowarzyszenia,
  2. Fundacje,
  3. Koła Gospodyń Wiejskich,
  4. Ochotnicze Straże Pożarne,
  5. Lokalne centra kultury.

 

  1. Autor innowacji:

Autorką pomysłu jest Katarzyna Ziętek.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij