Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Narzędzie Wymownie Dostępne

 1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Narzędzie Wymownie Dostępne

 1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna polega na wypracowaniu narzędzia do komunikacji alternatywnej udostępnionego na stronie internetowej www.spektrumkomunikacji.pl, wykorzystującego symbole graficzne i zdjęcia, możliwe do bezpłatnego pobrania i/lub wydrukowania oraz opracowania własnego planu aktywności (planu zajęć) i wykorzystania go w procesach porozumiewania się w codziennym życiu przez osoby niemówiące dotknięte autyzmem, a także inne osoby z dysfunkcjami mówienia.

 1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja społeczna Narzędzie Wymownie Dostępne kierowana jest do dwóch grup:

 1. Osoby niemówiące

Pierwszą grupę stanowią niemówiące osoby ze spektrum autyzmu i / lub innymi niepełnosprawnościami, wykazujący dodatkowo liczne zaburzenia percepcyjne. Zaburzenia te, istotnie ograniczają możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, w miejscach publicznych, w korzystaniu ze sfer społecznego relaksu, kultury (kina, teatry, restauracje itd.).

Do grupy tej należy zaliczyć także bezpośrednie otoczenie ww. osób tj.: rodzice / opiekunowie / terapeuci osób z autyzmem, którzy mogą wykorzystywać wypracowane narzędzie zarówno w codziennej komunikacji, jak i w procesach terapeutycznych.

 1. Instytucje i organizacje

Drugą grupę stanowią przede wszystkim pracownicy podmiotów użyteczności publicznej, takich jak:

 • instytucje kultury (teatry, muzea, kina, domy kultury),
 • instytucje obsługi ruchu turystycznego (dworce, lotniska, informacje turystyczne),
 • urzędy,
 • podmioty komercyjne (gastronomia, sklepy, usługi, itp.).

Wskazane podmioty w przypadku zapoznania się z metodyką stosowania wypracowanej innowacji w sposób skuteczny mogą odbierać komunikaty osób niemówiących i tym samym ograniczyć bariery w zrozumieniu ich potrzeb.

Do drugiej grupy odbiorców należą także przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pracujących w środowisku osób niemówiących (stowarzyszenia, fundacje , poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp.), które dzięki stosowaniu wypracowanych narzędzi mają ułatwioną komunikację z osobami dysfunkcyjnymi, a tym samym ułatwiony i/lub usprawniony proces działań terapeutycznych lub prospołecznych. 

 1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Rozwiązanie może być wdrażane przez organizacje lub instytucje zajmujące się osobami dotkniętymi dysfunkcjami mówienia lub innymi dysfunkcjami ograniczającymi lub uniemożliwiającymi komunikowanie się z osobami z niepełnosprawnością.

Do podmiotów tych należy zaliczyć przede wszystkim:

 1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenie i fundacje)
 2. Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
 3. Szkoły specjalne i integracyjne
 4. Ośrodki zdrowia
 5. Opiekunowie i rodzina

Z uwagi na intuicyjność narzędzi, rozwiązanie może być także wdrażane przez nieformalne grupy działające w środowisku osób niemówiących, np. grupy rodziców i opiekunów.

 1. Autor innowacji:

Autorką pomysłu jest Anna Kostiukow - doktor nauk o zdrowiu.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij