Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Wytrwali poszukiwacze wiedzy

 1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

Wytrwali poszukiwacze wiedzy

 1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna „Wytrwali poszukiwacze wiedzy” to model nowatorskiej ścieżki wsparcia osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją, obejmujący „Dziennik wytrwałego poszukiwacza wiedzy” dla seniora oraz instrukcję dla tutora (opiekuna osoby starszej). Dziennik umożliwia osobom starszym zdobycie przydatnej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa, praw seniorów, zdrowego stylu życia, zdrowej diety, udzielania pierwszej pomocy, dobrej komunikacji i pomysłów na bardziej konstruktywne spędzanie wolnego czasu. Instrukcja dla tutora opisuje w jaki sposób opiekun ma wspierać osobę starszą z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją (OS). Opracowanie dziennika dla seniora oraz instrukcji dla tutora zostało poprzedzone konsultacjami z OS, a także z lekarzami, dietetykami, prawnikami, osobami pracującymi z seniorami i psychologami.

 1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Innowacja adresowana jest do osób starszych z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością, samotnie mieszkających lub samotnie spędzających czas, które nie posiadają dostępu do aktualnej, przydatnej im wiedzy oraz OS, które nie korzystają z Internetu.

 1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja społeczna może być wdrażana przez:

 • osoby fizyczne np. rodziny OS,
 • grupy nieformalne,
 • przedsiębiorców np. prywatne domy opieki, firmy świadczące usługi na rzecz OS, sanatoria
 • organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem kierowanym do osób starszych,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Samorządy,

Innowacja społeczna nie wymaga wielkich nakładów finansowych i dlatego może być wdrażana w wielu środowiskach. Może służyć jako dodatkowa część planowanego wsparcia lub być całkiem osobnym elementem realizowanym np. w ramach wolontariatu.

 1. Autor innowacji:

Autorem pomysłu jest Anna Maciąg-Pazik.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij