Ikona dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych

Projekt "INNOES - Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności"

Webinarowy kurs języka niemieckiego dla osób z niepełnosprawnością w Polsce

  1. Nazwa/tytuł innowacji społecznej:

​Webinarowy kurs języka niemieckiego dla osób z niepełnosprawnością w Polsce.

  1. Krótki opis innowacji:

Innowacja społeczna pn. „Webinarowy kurs języka niemieckiego dla osób z niepełnosprawnością w Polsce to innowacyjny kurs języka niemieckiego, wyprofilowany pod kątem osób z niepełnosprawnością. Kurs został przygotowany w formie nagranych webinariów z zastosowaniem spiralnej metody nauczania, bazującej na licznych powtórkach, dającej możliwość kilkukrotnego odtworzenia każdej lekcji, a tym samym dostosowania tempa przyswajania treści do indywidualnych możliwości osób z niepełnosprawnością.

  1. Do kogo kierowana jest nasza innowacja:

Webinarowy kurs języka niemieckiego bazujący na metodzie spiralnej skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną w stopniu lekkim (osoby dorosłe lub/i młodzież szkolna), jak i nauczycieli języka niemieckiego, tj. osób mających doświadczenie w nauczaniu języka w placówkach dedykowanych tym osobom.

Odbiorcami stworzonego pomysłu mogą być także osoby starsze z ograniczoną percepcją i/lub mobilnością, ponieważ kurs językowy ma formę nagranych i udostępnionych na stronie internetowej webinariów (umożliwi to pokonanie bariery mobilności). Formuła kursu nie jest skomplikowana, bazuje na licznych powtórkach i daje możliwość wielokrotnego odtwarzania każdej lekcji, a tym samym dostosowania tempa przyswajania treści do indywidualnych możliwości uczestnika kursu.

  1. Kto może wdrożyć naszą innowację:

Innowacja społeczna nie ma żadnych ograniczeń ustawowych, prawnych czy organizacyjnych by uruchomić kurs. Wprowadzenie w życie innowacyjnej usługi wymaga jednak nakładów finansowych niezbędnych do rejestracji domeny i najmu serweru strony internetowej. Niezbędne także jest, posiadanie dostępu do Internetu oraz odpowiedniego sprzętu, tj. komputera/laptopa/tabletu, itp.

Zaproponowane rozwiązanie może być powielone, odtworzone i zastosowane w innym miejscu i/lub innym czasie. Wybrana forma kursu, tj. nagrania webinariów, umożliwia powielenie innowacji przez inne osoby oraz zastosowanie jej na terenie całego kraju. Innowacja może być powielona także przez zainteresowanych nauczycieli języka niemieckiego, lektorów szkół językowych oraz środowiska zajmujące się nauczaniem tego języka. 

  1. Autor innowacji:

Autorkami innowacji społecznej są germanistki Magdalena Wójcik oraz Katarzyna Socha, współpracujące ze sobą w ramach szkoły Języków Obcych Easy Deutsch.

Strona korzysta z cookies / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij